MOESM3 of Relationship between Chinese medicine dietary patterns and the incidence of breast cancer in Chinese women in Hong Kong: a retrospective cross-sectional survey

Xiao Zheng, Jianping Chen, Ting Xie, Zhiyu Xia, Wings Loo, Lixing Lao, JieShu You, Jie Yang, Kamchuen Tsui, Feizhi Mo, Fei Gao
2017 Figshare  
Additional file 3. Minimum standards of reporting checklist.
doi:10.6084/m9.figshare.c.3815248_d3 fatcat:a4gvropchneaplquwwuao4a7k4