From the Fall to the Theater - Early Acute Phase in Osteoporotic Hip Fractures

Figen Kocyigit, Ersin Kuyucu, Merve Acar, Meltem Baydar, Mustafa Serinken
2015 Journal of Academic Research in Medicine  
Objective: There is a lack of information regarding the period between the occurrence of fracture and time until surgical treatment. Despite the presence of epidemiological data on hip fracture, more detailed estimates of time and site of hip fractures are necessary to develop effective fracture prevention policies. The aim of this study is to analyze characteristics of falls resulting in hip fracture in Turkish patients and to document what happens in the early acute phase of the fracture.
more » ... f the fracture. Methods: A questionnaire was applied to the patients who were hospitalized for osteoporotic hip fracture. The questionnaire included demographic variables, fall frequency, time of fall, site of fall, time taken for admission to health-care, time until operation. Results: The study included 31 female (47.7%) and 34 male (52.3%) patients. The mean age of the population was 79.1±6.7 (range, 54-90 years). Of all fractures, 73.8% (n=48) occurred during the day between 06:00 am and 18:00 pm, and 69.2% (n=45) of the fractures occurred indoors. Most of the fractures occurred on the non-dominant side (n=45; 69.2%). Forty-three patients (66.2%) were admitted to the health care center in less than 2 hours. However, most of them were operated (n=41; 62.1%) after 48 hours of hospital admission. Conclusion: Osteoporotic hip fractures occurred indoors and during the day in Turkish patients. Educational programs may be introduced focusing on indoor precautions for fracture prevention and on increasing osteoporosis awareness. Hip fracture teams may be organized in emergency units. (JAREM 2015; 5: 110-4) ÖZ Amaç: Kalça kırığı ile ilgili literatürde epidemiyolojik veriler bulunmaktadır. Düşmeden cerrahi tedavi uygulanmasına kadar olan dönem ile ilgili veriler yeterli değildir. Ayrıca, düşmenin yeri ve zamanı ile ilgili detayların ortaya çıkarılması kırıktan korunma politikalarının geliştirilmesi için önemlidir. Bu çalışmanın amacı kalça kırığı olan hastalarda kırığa yol açan düşmenin özelliklerinin araştırılması ve kırığın erken akut döneminin incelenmesidir. Yöntemler: Osteoporotik kalça kırığı tanısıyla yatılı olarak tedavi edilen hastalar demografik değişkenlerin, düşme sıklığı, düşme yeri ve zamanı, hastaneye başvuru süresini içeren bir anket uygulandı. Düşme ve cerrahi tedavi arasında geçen zaman kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya 31 kadın (%47,7), 34 erkek (%52,3) 65 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 79,1±6,7 yıl (54-90 yıl) idi. Kırıkların %73,8'i (n=48) gündüz 06:00-18:00 saatleri arasında, %69,2'si (n=45) ev içinde meydana gelmişti. Kırıklar dominant olmayan tarafta olma eğilimindeydi (n=45, %69,2). 43 hasta (%66,2) kırıktan sonra 2 saat içinde sağlık merkezine ulaşırken, çoğu kırıktan 48 saat sonra opere edildi (n= 41, %62,1). Sonuç: Türk hastalarda osteoporotik kalça kırıkları çoğunlukla gündüz saatlerinde ve ev içinde meydana gelmektedir. Ev içi düşme önleyici tedbirler alınması ve osteoporoz farkındalığının arttırılmasına yönelik eğitim programları başlatılabilir. Acil servislerde kalça kırığı takımları oluşturulabilir. (JAREM 2015; 5: 110-4) Anahtar Kelimeler: Kalça kırığı, osteoporoz, farkındalık
doi:10.5152/jarem.2015.758 fatcat:yolbocgpwvc4xb4tocsewwglra