Etniczność i asymilacja po obu stronach Atlantyku

Iwona Jakimowicz-Ostrowska
2019
Prezentowany artykuł stanowi przyczynek do dyskusji na temat różnic w pojmowaniu "etniczności" oraz "asymilacji" w państwach europejskich i w Ameryce Północnej. Odmienne kształtowanie się narodów europejskich oraz społeczeństwa amerykańskiego, a także inne – po obu stronach Atlantyku – doświadczenia historyczne, społeczne i polityczne wpłynęły na sposób defi niowania grup uznawanych za mniejszości etniczne. Jednak porównanie obu tych spojrzeń pozwala na postawienie pytań: "Kto faktycznie tworzy
more » ... o faktycznie tworzy te grupy?", "Jakie są przyczyny rozróżniania ich jako etniczne?" oraz "W jakim zakresie tzw. społeczności dominujące wpływają na procesy asymilacji członków omawianych grup?"
doi:10.34862/rbm.2007.19 fatcat:umsuiiiwmfan7pw6k4c5vaakz4