Wat bepaalt de kosten van ERP-implementatie?

F. J. Heemstra, R. J. Kusters
2005 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
De kernvraag in het hier beschreven onderzoek luidt 'welke factoren bepalen de kosten van Enterprise Resource Planning (ERP)-implementatie. Een uitgebreid literatuuronderzoek laat zien dat de theorie vooralsnog geen bevredigend antwoord geeft. Met behulp van de schaars beschikbare literatuur over ERP-implementatiekosten en de uitgebreidere literatuur over software-ontwikkelkosten en implementatiekosten van standaardsoftware, is een 'theoretisch' antwoord gegeven op deze kernvraag. Het antwoord
more » ... raag. Het antwoord is vergeleken met gegevens over ERP-implementatiekosten die verkregen zijn bij twee grote ondernemingen. Het resultaat kan worden gezien als een eerste aanzet tot een generiek toepasbare lijst van kostenbepalende factoren bij ERP-implementatie.
doi:10.5117/mab.79.20815 fatcat:2iv7kxdwebeepbdtkkqueuc5ta