Den sanna historien om Tommy och reflektioner av direktören för ett ungdomsfängelse

Kirsti Nieminen
2004 Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab  
See abstract in article.
doi:10.7146/ntfk.v91i2/3.71590 fatcat:7x7gjhfrqvfqfovdmsgqamdbly