CONDITION OF OCCLUSAL RELATIONSHIPS DURING THE PERIOD OF ADAPTATION TO FIXED DENTURES

V.P. Nespriadko, Yu.Yu. Moroz, N.V. Lyseiko
2017 Bukovinian Medical Herald  
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ Резюме. У статті описано стан оклюзійних співвідношень у пацієнтів, реабілітованих незнімними зубними протезами (НЗП), у період їх адаптації (протягом одного місяця із моменту фіксації протезів). Наведені дані ґрунтуються на результатах дослідження комп'ютерного аналізу оклюзії TScan ІІІ (США) та електроміографічного дослідження стану жувальних м'язів. Дані дослідження вказують на нормалізацію контактів зубів як під час статичної,
more » ... під час статичної, так під час і динамічної оклюзії, гармонізацію в роботі жувальної мускулатури. Проте виявлена необхідність розробки та клінічного впровадження додаткового алгоритму ведення пацієнта у період адаптації до НЗП з метою покращення якості протезування, а саме запобігання ускладнень з боку скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) та жувальних м'язів. Ключові слова: зубощелепний апарат, оклюзійні співвідношення, незнімні зубні протези, оклюзія, адаптація, жувальні м'язи, контакти зубів, супраконтакти, нижня щелепа. Abstract. This article describes the condition of occlusal relationships in patients that were rehabilitated with fixed dentures, during the period of adaptation (during a month from the moment of fixation of dentures). This information is based on the findings of computer analysis of occlusion by TScan ІІІ (USA) and electromyography of chewing muscles. The findings show the normalization of teeth contacts both during the static and dynamic occlusion, harmonization in the functioning of chewing muscles. However it was revealed the necessity of elaboration and clinical introduction of the additional algorithm of patient's management during the period of adaptation to fixed dentures to improve the quality of treatment, especially for prevention of TMJ-and chewing muscles-complications.
doi:10.24061/2413-0737.xxi.2.82.1.2017.10 fatcat:jc6y7xy3kbgqvak2zexirnjixm