Kierownik projektu informatycznego i jego rola w zespole realizującym projekt

Jerzy Kisielnicki
2016 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica  
doi:10.18276/si.2016.42-10 fatcat:y5uxq7nbabbjlgezzwndq6ciqy