USAGE OF ACTIVE METHODS OF TRAINING IN THE PROCESS OF TEACHING THE COURSE "COMPARATIVE PEDAGOGY"

Kateryna Binytska
2015 Continuing Professional Education Theory and Practice  
У статті основна увага зосереджена на особливостях застосування активних методів навчання при викладанні курсу «Порівняльної педагогіки» для студентів заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Автором проаналізовано наукові доробки сучасних дослідників із означеної проблеми. Визначено ознаки та переваги використання активних методів навчання у роботі зі студентами старших курсів. Розглянуто ключові особливості реалізації активних
more » ... ізації активних методів навчання, зокрема концепцію спільної діяльності студентів. Ключові слова: активні методи навчання; навчання; студенти. © Біницька К. М., 2015 СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Випуск 4(45), 2015
doi:10.28925/1609-8595.2015.4.7478 fatcat:m2t4bncjcbe7tf4llokpbq2iiq