İş amaçlı akıllı telefon kullanımı ve iş - ev hayatı dengesi ilişkisi: İşkolikleşmenin aracı değişken etkisi

SERKAN EREBAK, ÖMER ERDEM KOÇAK
2019 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
ÖZ İş ve ailenin her ikisi de çoğu yetişkin insanın yaşamında önemli bir role sahiptir. İş saatleri sonrası aşırı düzeyde iş amaçlı akıllı telefon kullanımı iki tarafın da taleplerini karşılayabilmeyi zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada, bireylerin iş amaçlı akıllı telefon kullanmasıyla işlerinin ev hayatlarını engellemesi sürecinde işkolik davranışların nasıl bir etkiye sahip olduğu araştırılmaktadır. Örneklem, kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak, iş için akıllı telefon sağlayan şirketlerde
more » ... yan şirketlerde çalışmakta olan 224 kişiden oluşmuştur. Araştırma modelini test etmek amacıyla yapısal eşitlik modellemesi (YEM) kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, işkolikliğin akıllı telefon kullanımının işin ev hayatına müdahalesine etkisinde aracılık rolü oynadığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre çalışanların iş saatleri sonrasında akıllı telefonlarını iş amaçlı kullanımlarının zararlı sonuçları olabileceği görülmüştür. Kurumlara iş saatleri sonrasında iş amaçlı iletişim kurma konusunda yeni düzenlemeler önerilmektedir. ABSTRACT Work and family have an important role in the life of most of the adults. Extensive use of work related smart phone makes it difficult to handle the demands that come from both sides. In this study, it is focused that how workaholic behaviors influenced the process of individual work related use of smartphones and their work's interference on their private life. Through the snowball sampling method, the sample of the study consisted of 224 employees from various companies which provide a smartphone for work. To test the research model, structural equation modeling (SEM) was used. According to the results, it was found out that workaholism has a * Bu çalışma 2016 yılında "4. Örgütsel Davranış" kongresinde sunulan "İş Amaçlı Akıllı Telefon Kullanımı Ve İş -Ev Hayatı Dengesi İlişkisi: İşkolikleşmenin Aracı Değişken Etkisi" başlıklı bildiriden türetilmiştir. 232 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 54, Temmuz-Aralık 2019, ss.231-252 mediation effect between smart phone using and workhome interference. Accordingly, it can be deducted that work-related smartphone use after work hours has detrimental effects for individual employees. Therefore organizations are suggested to regulate their work-related after-work-hours communication procedures.
doi:10.18070/erciyesiibd.538309 fatcat:aptsljr6yzapjfjihalmp2gotq