Lokális identitáskonstrukciók vizsgálata Sopronban

Ferenc Balázs
2018 Studia Mundi - Economica  
Összefoglalás Az elmúlt években zajló külső és belső migrációs folyamatoknak köszönhetően Sopron és térsége két irányból nyitott kaputelepüléssé vált Ausztria és Magyarország között. Ez a folyamat kihatással van a város lakosságszámának és térszerkezetének alakulásán túl az ott élők mindennapjaira is. Ezen okból kifolyólag jelen kutatás azt hivatott vizsgálni, hogy Sopronnak, a "hűség és szabadság" városának lakossága lokális identitásában hogyan jelenik meg a városba érkező betelepülőkhöz való
more » ... betelepülőkhöz való viszony. Abstract Due to the external and internal migration processes in the recent years, Sopron and its region have become a "gateway" city in two directions between Austria and Hungary. This process has an impact on the population of the city and its spatial structure and the everyday life of the citizens. According to this research, it is necessary to examine how can the incoming connection to the city is formed in the local identity of the population of Sopron, as the city of "loyalty and freedom". Kulcsszavak: migráció, Sopron, lokális identitás, településszerkezet, letelepedés JEL besorolás: R23 LCC: HB848-3697 Bevezetés Amint azt az elmúlt években zajló különböző mozgások és népvándorlások is alátámasztják, a migráció ma már nem statikus állapottal záruló egyirányú, egyszeri folyamatként fogható fel, hanem dinamikus mozgásként, a lokalitások közötti elmozdulásként, ingázásként, mely lehetőségeket, perspektívákat nyit (Feischmidt -Zakariás 2010). Mindez többek között köszönhető a munkamegosztás elmélyülésének, az életmód gyökeres megváltozásának éppúgy, mint a térbeli mobilitás feltételeinek javulásának, a közlekedés fajlagos költségeinek csökkenésének és az államhatárok szerepének elhalványulásának, valamint a neoliberális piaci környezet kiépülésének. (Kovács et al, 2015) . A migráció jelenségének komplexitásából is adódik, hogy máramár nemcsak az országhatárok átlépésével járó folyamatot jelöli, így a köztudatba is sokkal összetettebb jelentéstartalommal bír. A migráció ugyanakkor nemcsak nemzetgazdasági szempontból fontos, hiszen külpolitikai, nemzetpolitikai és nemzetbiztonsági kérdéseket is maga után von. A rendszerváltás óta a szabad határátlépés lehetősége megsokszorozta a "szerencsevadászok", a jobb munkalehetőség és életfeltételek reményével Sopron városába érkezők számát. Majd ezt követően Magyarország európai uniós csatlakozása nemcsak gazdasági szempontból volt meghatározó az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlásának lehetősége miatt, hanem a
doi:10.18531/studia.mundi.2018.05.03.3-18 fatcat:mlqbb6rxsbd7lmjtmkimscfldi