Pobożność ludowa i duszpasterstwo on-line jako środki odnowy Kościoła w Polsce

Adam Kłonowski
2020 Teologia i Człowiek  
Streszczenie. Przyglądając się współczesnej rzeczywistości, można dostrzec potrzebę odnowy Kościoła w Polsce. Jej naturalnym źródłem jest odniesie do Bożego Objawienia za pomocą właściwych działań duszpasterskich. Wśród nich autor zwraca uwagę na potrzebę promowania pobożności ludowej oraz wykorzystanie cyberprzestrzeni w dziele ewangelizacji. Obie ze wspomnianych form duszpasterstwa niosą za sobą wiele korzyści. Bazują na prostocie i przystępności, lecz niewłaściwie wykorzystywane, mogą nieść
more » ... tywane, mogą nieść za sobą także konkretne niebezpieczeństwa. Niezbędna jest zatem analiza obu zagadnień i przedstawienie wynikających z niej wniosków, co stanowi treść niniejszej publikacji. Słowa kluczowe: duszpasterstwo; Internet; pobożność ludowa; odnowa. Abstract. Folk piety and on-line pastoral care as means of renewal of the catholic church in poland. Considering recent changes of the contemporary world, we may conclude, that there is an urgent need of renewal of the Catholic Church in Poland. These changes can only be introduced by means of appropriate pastoral activities. The author of this article draws the recipient's attention to the above mentioned issues. One of them is the need to promote popular piety and another one is the use of cyberspace to spread evangelization. Both of these forms of pastoral activities bring many benefits. They have an accessible form and are based on simplicity. However, if we use them 1 Reprezentacyjne badanie spójności społecznej dotyczące życia religijnego mieszkańców Polski zostało przeprowadzone w dniach 05.02-30.05.2018 r. Odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu indywidualnym udzieliło ponad 13 tys. osób w wieku 16 lat i więcej. Zob. Główny Urząd Statystyczny, Życie religijne w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018, w: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/ wyznania-religijne/zycie-religijne-w-polsce-wyniki-badania-spojnosci-spolecznej-2018,8,1. html (dostęp: 25.05.2020).
doi:10.12775/ticz.2020.027 fatcat:p6n2xfz7zzdmrndheneeow5hoy