REZONOVANJE NA OSNOVU SLUČAJEVA U SISTEMIMA PODRŠKE ODLUČIVANJU KOJI SE ZASNIVAJU NA ZNANJU

Slavko Matanović
2017 ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO  
U članku se istražuje mogućnost primjene rezonovanja koje se zasniva na slučajevima u sistemima podrške odlučivanju, naročito u inteligentnim sistemima za podršku odlučivanju, ekspertnim sistemima i drugim sistemima podrške odlučivanju koji se zasnivaju na znanju iz baza znanja. Za istraživanje korišćene su metode deskripcije, analize, sinteze i komparacije. Cilj rada je da se ukaže na mogućnost primjene rezonovanja koje se zasniva na slučajevima za podršku odlučivanju. Zaključeno je da se
more » ... učeno je da se metode i tehnike rezonovanja na slučajevima mogu koristiti za automatizaciju prikupljanja i smještanja znanja u baze znanja, ali i za sticanje znanja učenjem na osnovu slučajeva iz prošlosti, koje se može koristiti za donošenje boljih odluka u budućnosti.
doi:10.7251/zrefb1610001m fatcat:enfgdapadrhgxlhvgqn56w7lmq