Comparison of osteogenic differentiation ability between bone marrow-derived mesenchymal stem cells and adipose tissue-derived mesenchymal stem cells
Porównanie zdolności różnicowania osteogennego między mezenchymalnymi komórkami macierzystymi ze szpiku kostnego a mezenchymalnymi komórkami macierzystymi z tkanki tłuszczowej

Paulina Kazimierczak, Ewa Syta, Agata Przekora, Grażyna Ginalska
2018 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu  
doi:10.26444/monz/92078 fatcat:ahnxadznvnhdzk6sy2jvvsbszm