Voorzieningen in de jaarrekening

Martin Hoogendoorn, Haris Kadric, Frans van der Wel
2016 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
In de jaarrekeningen van de grootste Europese ondernemingen zijn voorzieningen een belangrijke post. Naast de in het verleden ook veelvuldig voorkomende reorganisatievoorzieningen zien we 'nieuwe' voorzieningen verschijnen, die vooral te maken hebben met aansprakelijkheid, ontmanteling en herstel, en milieu. De mutaties in de voorzieningen hebben soms een belangrijke invloed op het resultaat. Niet altijd voldoet de informatieverschaffing aan de eisen die IAS 37 stelt, in het bijzonder niet op
more » ... bijzonder niet op het punt van de vermelding van de looptijd. Ook verbeteringen zijn mogelijk rondom de vermelding van onzekerheden betreffende de omvang of timing van voorzieningen. Voorts lijken ons de disconteringsvoeten soms te hoog, hetgeen tot een te lage waardering van de voorziening kan leiden.
doi:10.5117/mab.90.31223 fatcat:32karx5jp5gltptzkkmut3n4w4