Report of a Case: Multiple Idiopathic Cervical Root Resorption
多発性特発性歯頚部歯根吸収の一症例

Shizuko Kuriwada SATOH, Naoyuki KURIBARA, Yoko IWAMATSU, Machiko MARUMO, Rei-ichi OKUDA, Takashi SASANO
2000 Shika Hoshasen  
doi:10.11242/dentalradiology1960.39.230 fatcat:puz53pj5rzem7bu6swzik535xm