Doskonalenie zarządzania w jednostce sektora finansów publicznych – znaczenie i rola zintegrowanego systemu zarządzania w opinii pracowników ze względu na staż pracy

Elwira Gross-Gołacka
2017 Krakowskie Studia Małopolskie  
Improving management in the public finance sector unitthe importance and role of the integrated management system in the opinion of employees due to seniority Wprowadzenie Systemy zarządzania jakością mają na celu wspomaganie zarządzania organizacjami. W dobie nieustannie zwiększających się wymagań klientów stanowią one istotny czynnik wiarygodności, a ich stosowanie, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, może stanowić dowód na wysoką kulturę organizacyjną danej instytucji czy firmy.
more » ... czy firmy. Efektywne zarządzanie administracją publiczną wymaga określenia strategii celów działania urzędu, ukierunkowanego na sprawny system organizacji pracy i kształtowanie pozytywnego wizerunku. Pomocnym narzędziem w tworzeniu i wdrażaniu nowego systemu administracji publicznej stają się nowe normy określające wymagania i zasady zarządzania
doi:10.15804/ksm201710 fatcat:ai4fibes4zc2tigvpjnynirznm