DEVELOPMENT OF CLEARING TECHNIQUE OF METALLURGICAL SILICON TO SOLAR GRADE SILICON

I. I. Maronchuk, I. E. Maronchuk, D. D. Sanikovich, I. B. Shirokov
2015 Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering  
doi:10.17073/1609-3577-2015-3-189-194 fatcat:2h3vxkepmjea7injyhze5ht7yq