Electromagnetic hypersensitivity in the light of empirical results

Renáta Szemerszky
2011 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika  
Az elektromágneses túlérzékenység (electromagnetic hypersensitivity -EHS) a modern korral együtt járó egészségi problémák egyik tipikus képviselôje, lényegében a mûködô elektromos eszközök és berendezések közelében észlelt kellemetlen közérzetet és nem-specifikus tüneteket takarja. Jelen narratív összefoglaló áttekinti a jelenség definiálásával, diagnózisával és terápiájával kapcsolatos legfontosabb problémákat, a különféle magyarázó elméleteket, valamint az azokat alátámasztó empirikus
more » ... eket. A leginkább elfogadott megközelítés szerint az EHS esetében az idiopátiás környezeti intolerancia (idiopathic environmental intolerance -IEI) egyik válfajáról van szó, ahol az ok-okozati viszonyok még nem világosak. Bár az elektromágneses terek és sugárzások közvetlen hatása ("toxikogén" megközelítés) sem kizárható, a legtöbb bizonyíték a "pszichogén" eredet mellett szól. A tünetek ál-expozícióval is kiválthatók, a betegekre fokozott szomatizációs és szomatoszenzoros amplifikációs hajlam jellemzô, ezért a jelenséget sokan a nocebo-hatással kapcsolják össze. Összességében elmondható az, hogy egy tipikusan multikauzális, csak biopszichoszociális megközelítésben megragadható és kezelhetô problémáról van szó.
doi:10.1556/mental.12.2011.4.3 fatcat:p6sxasbxe5fgjap7t3zjxe757m