J. Egter van Wissekerke, Van kwade droes tot erger. Gebruik en veterinaire verzorging van paarden in het leger (1762-1874)

B. Theunissen
2011 BMGN: Low Countries Historical Review  
Egter van Wissekerke, Jan, Van kwade droes tot erger. Gebruik en veterinaire verzorging van paarden in het leger (1762-1874) (Dissertatie Utrecht 2010; Rotterdam: Erasmus Publishing, 2010, 400 blz., isbn 978 90 5235 205 3). De auteur van dit proefschrift overleed vlak voor de promotiedatum. De Universiteit Utrecht kende
doi:10.18352/bmgn-lchr.7461 fatcat:xfcrzoepwnhfveh4yfygohdjga