Особливості Функціонального Стану Вегетативної Нервової Системи У Практично Здорових Чоловіків = Features Of Functional State Autonomic Nervous System In Healthy Men

T. M. Povetkina, E. A. Gozhenko, W. Zukow
2015 Zenodo  
Povetkina T. M., Gozhenko E. A., Zukow W. Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи у практично здорових чоловіків = Features of functional state autonomic nervous system in healthy men. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(3):335-344. ISSN 2391-8306. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.32351 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%281%29%3A335-344 https://pbn.nauka.gov.pl/works/657838 Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 /
more » ... SSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive Deklaracja. Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie. Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r. The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014). © The Author (s) 2015; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attri [...]
doi:10.5281/zenodo.32351 fatcat:et7fy5r3szf73nvd5z3atakmee