Cyfrowa przyszłość edycji źródłowych

Piotr Bering
2018 Annales de Lettres et Sciences Humaines  
Era cyfrowa w humanistyce trwa już stosunkowo długo i to dłużej niż powszechnie się sądzi. Pamiętać należy, że pierwsze próby (tylko częściowo udane) połączenia techniki komputerowej i badań uprawianych przez humanistów przypadają na lata sześćdziesiąte XX w. Prym dzierżyło wówczas językoznawstwo. Wydawało się bowiem, że język jako system da się stosunkowo łatwo opisać przy pomocy algorytmów. Dalszym zamiarem było wykorzystanie tak opracowanego modelu języka naturalnego do stworzenia języka
more » ... worzenia języka sztucznego (ale niekoniecznie w zapisie czysto matematycznym), którym można by się komunikować z komputerem 1 . Od tego czasu komputer stał się powszechnie spotykanym narzędziem pracy, a sama cyfrowa rzeczywistość przedmiotem poważnych badań, prowadzonych głównie przez humanistów. Jednak rozważania o cyfrowej humanistyce lub "humanistyce 2.0" nie są głównym nurtem mojej refleksji. Osoby zainteresowane tym zagadnieniem znajdą bez trudu potrzebne publikacje 2 . Dr hab. PIOTR BERING, prof. UAM -Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, adres do korespondencji: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań; e-mail: pber@amu.edu.pl 1 Te tendencje dobrze ilustruje praca: Poetyka i matematyka. Red. M.R. Mayenowa. Warszawa: PWN 1965. Skrótowo historię zastosowań komputerów w humanistyce omawia P. BE-RING, Młodzieńczy wiek elektronicznych edycji źródłowych. W: Oblicza Internetu. Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata. Red. M. Sokołowski. Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2014 s. 318-319. 2 Tytułem wstępu warto zapoznać się z A Companion to digital humanities. Red. S. Schreibman, R.G. Siemens, J. Unsworth. Malden (MA): Wiley-Blackwell 2004, także A Companion to digital literary studies. Red. R. Siemens, S. Schreibman. Malden (MA): Wiley-Blackwell 2013. Od 2007 r. ukazuje się e-czasopismo "Digital Humanities Quarterly" dostępne pod adresem http://www.digitalhumanities.org/dhq/. Z literatury polskiej godny polecenia jest tom studiów dotyczących bardzo odległych od siebie zagadnień A.W. MIKOŁAJCZAK, M. KAŹMIERCZAK, K. DOMI-NAS. W cyfrowym labiryncie. Gniezno: Wydawnictwo Fundacji Collegium Europaeum Gnesnense 2005. Z kolei R. Maciąg (W stronę cywilizacji Internetu. Zarządzanie w naukach humanistycznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017) wyraźnie zwraca się ku naukom
doi:10.18290/rh.2018.66.3-2 fatcat:zylapyfhtfgw3mk2apgeoucjdu