Goedkeuring van IFRS voor toepassing in Europa

J. Van Helleman
2005 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
De vanaf 2005 verplichte toepassing van IFRS in Europa heeft betrekking op door de Europese Commissie goedgekeurde internationale standaarden. Voor de goedkeuring is een gecompliceerde procedure in het leven geroepen. In dit artikel wordt geanalyseerd hoe het zogenaamde goedkeuringsmechanisme in de aanloop naar 2005 heeft gefunctioneerd en in hoeverre er afwijkingen zijn ontstaan tussen de oorspronkelijke en goedgekeurde IFRS-standaarden.
doi:10.5117/mab.79.20806 fatcat:p2cyhifni5h2rfe6hb2pmnexgm