Problems and prospects of spa tourism development in Ukraine (in comparison with Central European countries)

2018 Vіsnik HNU іmenі V. N. Karazіna. Serіâ Mіžnarodnі vіdnosini. Ekonomіka. Kraїnoznavstvo. Turizm  
Постановка проблеми. На сьогоднішній день лікувально-оздоровчий туризм займає одне з провідних місць у туристичній галузі, адже значне збільшення прибутків жителів економічно розвинутих країн, розвиток транспортного сполучення, забруднення екології внаслідок індустріального розвитку та активна пропаганда здорового способу життя змушує багатьох шукати оздоровлення та відпочинок у інших, екологічно сприятливих регіонах. Лікувально-оздоровчий туризм базується на використанні природних ресурсів:
more » ... еральних вод, лікувальних грязей і кліматичних умов, які у поєднанні один з одним здійснюють позитивний вплив на лікування різноманітних захворювань. Європа є одним з центрів лікувально-оздоровчого туризму у світі, де інтенсивний розвиток курортів почався ще з XVIII століття. Такі країні як Польща, Словаччина, Угорщина та Чехія міцно закріпилися не тільки на європейському, але й на світовому ринку лікувально-оздоровчого туризму. Природні умови, ресурси, належна підтримка з боку держави, розвиток курортної інфраструктури, використання сучасних методів лікування, залучення іноземних інвестицій, активне просування національного туристичного продукту роблять свою справу -всесвітньо відомі курорти країн регіону приваблюють щороку сотні тисяч туристів. Лікувально-оздоровчий туризм є одним із пріоритетних напрямків розвитку як іноземного, так і УДК 338.48
doi:10.26565/2310-9513-2018-7-19 fatcat:hozr5gevzneo7nruhwinowesm4