Baaller Karşısındaki Yahve Peygamberleri

Kürşat Haldun AKALIN
2015 Usak University Journal of Social Sciences  
Öz Bütün ilkel topluluklarda görüldüğü gibi, İsraillilerde çeşitli tarzlar içinde Tanrıyla görüşmüşlerdir. Ataerkil öykü anlatımlarında, rüya yorumları Yusuf'un asıl gücünü oluşturmuştur. İsrail tapınması, kutsal zarların atılması yoluyla Tanrı iradesinin açığa çıkartılmasında kâhini yetkili kılmıştır. Kâhinin bu kudretinin en önemli anlamı, tıpkı haber getiren nebi gibi, bir kişinin doğrudan Tanrıyla konuşabildiğinin veya Tanrı adına davranabildiğinin düşünülmüş olmasıdır. Peygamber (navi)
more » ... eygamber (navi) kelimesi, Samuel döneminde kullanılmaya başlanmış, Tanrı adamı ve bilgini anlamını içermiştir. Anahtar Kelimeler: Tektanrıcılık, Baal, Yahve. Yahweh's Prophets who were opposite to Ba'als Abstract Like all ancient societies, Israel had several ways of consulting God. In the patriarchal tales, the interpretation of dreams was Joseph's forte. In the Israelite cult, the casting of sacred dice enabled the priest to determine God's will. The most important of his ability means, as messenger prophet, a man thought to have received a direct call to speak or act for God. The word prophet (navi) came into use during the time of Samuel as a synonym for man of God and seer.
doi:10.12780/uusbd.45255 fatcat:khaoiflzxnhjnl5ypshkql3slm