Catch composition, Gonadosomatic Index and Condition Factor of Bluefish (Pomatomus saltatrix L., 1766)

Ferhat KALAYCI, Tuncay YEŞİÇİÇEK, Cemalettin ŞAHİN
2019 Journal of anatolian environmental and animal sciences  
Öz: Bu çalışmada, Eylül 2012 ile Ağustos 2013 tarihleri arasında Karadeniz ve Marmara Denizi'nde ticari balıkçılar tarafından yakalanan lüfer balıklarının av kompozisyonu, cinsiyet oranı, gonadosomatik indeks ve kondisyon faktörü incelenmiştir. Çalışmada 353 dişi (%52,53) ve 319 erkek (%47,47) olmak üzere toplam 672 adet lüfer balığı örneklenmiştir. Örneklenen lüfer balıklarının 12,9 ile 26,3 cm arasında dağılım gösterdiği ve 15-18 cm boy aralığında yoğunluk gösterdiği tespit edilmiştir.
more » ... edilmiştir. Boy-ağırlık ilişkisi dişi balıklar için W = 0,0102L 2,983 (r=0,977), erkekler için W= 0,0105L 2,974 (r=0,976) ve tüm bireyler için W = 0,0104L 2,978 (r=0,977) şeklinde hesaplanmıştır. Balığın içinde bulunduğu koşullara göre şeklini gösteren üssel "b" değeri, dişi, erkek ve genel olarak 3'den küçük bulunmuş, bütün eşeylerde büyümenin negatif allometrik olduğu tespit edilmiştir. GSİ değerlerinin aylık değişimleri incelendiğinde, lüfer balığının üremesi Mayıs ile Ağustos ayları arasında gerçekleştiği belirlenmiştir. Ortalama Kondisyon faktörü dişiler için 0,976±0,0139, erkekler için 0,971±0,0137 ve tüm bireyler için ise 0,973±0,0136 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada elde edilen lüfer bireylerinin %65,5'inin ülkemizdeki ticari su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğde belirlenen asgari avlanabilir boy olan 18 cm'nin altında olduğu tespit edilmiştir. Anahtar sözcükler: Lüfer, Pomatomus saltatrix, gonadosomatik indeks (gsi), kondisyon faktörü (k), asgari avlanabilir boy. Abstract: In this study, catch composition, sex ratio, gonadosomatic index and condition factor of bluefish caught by commercial fishers in the Sea of Marmara and the Black Sea between September 2012 and August 2013 were investigated. A total of 672 bluefish individuals consisting of 353 females (52.53%) and 319 males (47.47%) were sampled throughout the study. Total length of bluefish samples varied from 12.9 cm to 26.3 cm, and it was determined that individuals between the length range of 15-18 cm dominated the catch composition. The length-weight relationships for females, males, and for overall individuals were calculated as W = 0.0102TL 2.983 (r = 0.977), W = 0.0105TL 2.974 (r = 0.976) and W = 0.0104TL 2.978 (r = 0.977), respectively. The value of exponential coefficient b, which indicates the body shape of fish depending on where it lives, was found less than 3 for females, males and overall individuals, therefore a negative allometric growth was determined for both sexes and overall individuals. According to monthly variations in the mean GSI values, it was determined that the reproduction period of bluefish was between May and August. The mean condition factor was calculated as 0.976 ± 0.0139 for females, 0.971 ± 0.0137 for males and 0.973 ± 0.0136 for overall individuals, respectively. It was determined that 65.5% of the bluefish samples examined in this study were below the minimum landing size of 18 cm, which was specified in the communique on the regulation of commercial fisheries in Turkey.
doi:10.35229/jaes.543111 fatcat:ck4aug2wefe4rep5s7sqfb23qu