СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ДІАЛОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

Ольга ЛУК'ЯНЧЕНКО
2020 Humanities science current issues  
Ольга ЛУК'ЯНЧЕНКО, orcid.org/0000-0002-5554-0819 кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики початкового навчання Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна) mecco_2411@ukr.net СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ДІАЛОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА Статтю присвячено актуальним питанням професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Мета статті -охарактеризувати особливості підготовки
more » ... ливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до діалогічного спілкування засобами творів мистецтва з використанням творів різних видів мистецтва в сучасних умовах Нової української школи. Охарактеризовані поняття «діалогічне спілкування», «суб'єкт-суб'єктна взаємодія» у психологічному та педагогічному аспектах. Визначені основні принципи та вимоги щодо його організації відповідно до сучасних концепцій початкової школи. У статті розкрито вимоги до процесу підготовки майбутніх вчителів початкових класів у досліджуваному аспекті в педагогічному виші згідно із професійним стандартом. Зазначено важливість навчальних дисциплін із циклу психолого-педагогічної підготовки, а особливо методик вивчення освітніх галузей щодо формування готовності у студентів здійснювати діалогічне спілкування. Представлено дидактичні та виховні можливості мистецтва як ефективного засобу усвідомлення сутності та правил ведення діалогу, формування практичних умінь організовувати діалогічне спілкування серед молодших школярів, використовуючи твори мистецтва. Наголошено на діалоговій структурі, яка моделюється музичним мистецтвом безпосередньо як у самих творах, так і під час художньо-естетичного сприймання висловлювань, суджень щодо образності, чуттєвості музичних творів. Під час прослуховування творів мистецтва досягається високий рівень оволодіння мистецтвом душевного контакту між суб'єктами педагогічного процесу, формується спільність настроїв і думок. Доведено доречність фрагментарного використання творів різних видів мистецтва на заняттях для студентів не мистецьких спеціальностей, що сприяє оживленню освітнього процесу, дозволяє розширити естетичний досвід майбутніх вчителів початкової школи, формує вміння художньої інтерпретації, критичності мислення та бажання висловлювати свої почуття та думки, долаючи сором'язливість. Ключові слова: підготовка вчителів початкової школи, діалогічне спілкування, взаємодія, виховний і дидактичний потенціал мистецтва. Olga LUKIANCHENKO, orcid.org/0000-
doi:10.24919/2308-4863.3/27.203726 fatcat:i4ao6326vbeaxbomio3n6vdofi