The life and forgotten poetry collections of Danica-Zorka Raskovic

Djordje Peric
2015 Prilozi za knjizevnost i jezik istoriju i folklor  
УДК 929 Рашковић, Даница-Зорка ЖИВОТОПИС И ЗАБОРАВљЕНЕ ПЕСНИЧКЕ ЗБИРКЕ ДАНИЦЕ -ЗОРКЕ РАШКОВИЋ Циљ овога прилога је да представи мало познату, једну од првих београдских песникиња XIX века, Даницу-Зорку рашковић (1849-1910). школована у београдским девојачким заводима, постала је учитељица и у раној младости је, што је било необично за девојке тога времена, у јавност изишла са неколико збирки песама. Прати се и њена трагична судбина, обележена дугом болешћу. Писала је, попут неких других
more » ... еких других савремених песникиња, пригодну поезију, и то у најранијој младости. Између своје седамнаесте и деветнаесте године издала је у Београду четири песничке збирке: Славопој (две збирке, 1866, 1867), Милосплет (1868), Тугоспев (1868). Последња књига Тугоспев, испевана као целовито дело, представља покушај стварања спева. У Славопоју прославља 50. годишњицу Кнежевине Србије (1815-1865), слави династију Обреновића, посебно кнеза Михаила, Анку Обреновић и друге личности. Књижевна критика је преоштро судила поезији седамнаестогодишње песникиње (С. Новаковић, В. Јагић). Њена књижевна појава је ипак занимљива у српској поезији седамдесетих година XIX века јер је реч о једној од најстаријих београдских жена песникиња, којој је признат статус књижевнице (1884).
doi:10.2298/pkjif1581129p fatcat:dfygbb626fdxjiymcse5jioszi