Direct Torque Control of a Doubly-Fed Induction Generator Connected to Unbalanced Grid

Piotr PURA
2016 Przeglad Elektrotechniczny  
The paper presents a direct control of a DFIG electromagnetic torque and proposed scalar variable indirectly responsible for reactive component of instantaneous stator power. The principles of the control are presented and the simulation results of control method performance for balanced and unbalanced grid are given. (Bezpośrednie kontrola momentu maszyny dwustronnie zasilanej w sieci asymetrycznej) Streszczenie. Artykuł przedstawia algorytm sterowania maszyny dwustronnie zasilanej gdzie
more » ... silanej gdzie bezpośredniej kontroli podlega generowany moment elektromagnetyczny oraz zaproponowana zmienna skalarna, która pozwala na kontrolę chwilowej wartości generowanej mocy biernej. Przedstawiono zasadę działania metody sterowania oraz wyniki symulacyjne przy współpracy maszyny dwustronnie zasilanej z siecią symetryczną i asymetryczną.
doi:10.15199/48.2016.05.08 fatcat:64ivluzgnnddfoplmjbuanjivm