GUITAR PLAYING ROBOT, A TOOL ASSISTING INSTRUMENTAL RESEARCH

Jerzy Wiciak, Daniel Tokarczyk, Marek Pluta
2014 Mechanics and Control  
This article is about the use of an automatic mechanism able to play an instrument in research about playing repeatability. Repeatability in this case refers to the time intervals between played notes in sequences. The subject will be discussed based on a guitar playing robot. During the research with the use of guitar playing robots, some conclusions were made that confirm that humans are unable to play sound sequences twice while maintaining high repeatability. It has also been proven that
more » ... been proven that the use of a robotic musical instrument (RMI) helps obtain playing repeatability of sound sequences much more accurately than that obtained by a human musician. ROBOT GRAJĄCY NA GITARZE, NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE BADANIA NAD INSTRUMENTAMI Artykuł omawia zastosowanie automatycznego mechanizmu, grającego na instrumentach, w badaniach dotyczących powtarzalności gry. W tym wypadku powtarzalność odnosi się do odstępów czasowych pomiędzy odgrywanymi w sekwencji dźwiękami. Podczas przeprowadzonych badań z wykorzystaniem robotów grających na gitarze uzyskano wyniki świadczące o tym, że człowiek nie jest w stanie zagrać dwukrotnie sekwencji dźwięków z zachowaniem wysokiej powtarzalności. Wykazano również, że zastosowanie instrumentu robomuzycznego (RMI) pozwala uzyskać powtarzalność odgrywanej sekwencji o wiele wyższą niż uzyskaną przez człowieka.
doi:10.7494/mech.2014.33.3.75 fatcat:h677oz2kunch5ptief2fp67djy