Naprotechnologia ̶ dobra diagnostyka i skuteczne leczenie

Jacek Czerniak
1970 Teologia i Moralność  
NaProTECHNOLOGY (ang. Natural Procreative Technology), nowa dziedziny wiedzy medycznej poświęcona zdrowiu prokreacyjnemu kobiety opracowana została w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku przez doktora Thomasa Hilgersa z Omaha w stanie Nebraska (USA) w Thomas Hilgers jest praktykującym lekarzem ginekologiem-położnikiem, obecnie dyrektorem Instytutu Papieża Pawła VI. NaProTechnology powstała jako odpowiedź na przesłanie encykliki papieża Pawła VI Humanae Vitae do ludzi
more » ... Vitae do ludzi nauki , aby udowodnili metodę naturalnego planowania rodziny, która odpowiadałaby wymogom etycznym w aspekcie nauki Kościoła.Kilkanaście lat badań naukowych weryfikowanych metodami statystycznymi i praktyką kliniczną pozwoliły na opracowanie nowej metody naturalnego planowania rodziny: Creighton Model Fertility Care System będącej podstawą do wdrożenia profesjonalnego postępowania medycznego w zaburzeniach płodności i innych zaburzeniach cyklu kobiecego o opatentowanej nazwie NaProTechnology.Aktualnie NaProTechnology jest jednym z głównych nurtów naprawczej medycyny prokreacji gdzie kładzie się nacisk na kształtowanie nowej kultury życia ludzkiego oraz na poszanowanie dla praw dziecka, które poczyna się droga naturalną. W artykule autor przedstawia proces diagnostyczno-leczniczy stosowany w nowej metodzie oraz zalety możliwości i ograniczenia powyższej metody wybranych sytuacjach klinicznych w oparciu o aktualna wiedze medyczną.
doi:10.14746/tim.2017.22.2.9 fatcat:ors6wlgh75fjpeabndrgu2xqli