Wartość Sportu Ze Względu Na Płeć, Rekreacje Ruchową, Resocjalizację I Proces Rehabilitacji = The Value Of Sport In The Aspect Of Sex, Recreation Movement, Resocialization And The Process Of Rehabilitation

Anna Wiśniewska
2015 Zenodo  
Streszczenie Wprowadzenie. Współczesny sport jest obecny w życiu coraz większej grupy społecznej, a ta aktywność realizowana jest w każdym wieku. Dla osób niepełnosprawnych umysłowo sport jest bez wątpienia jedną z niewielu dziedzin, w której mogą się wybić jako indywidualności. Umacnia ich wiarę w siebie, uczy planowania i wypełniania niewielkich zadań, a także dążenia do celu i uświadamiania sobie własnej podmiotowości. Cel pracy. Celem artykułu jest ukazanie wartości sportu przez pryzmat
more » ... u przez pryzmat płci, rekreacji ruchowej, resocjalizacji i procesu rehabilitacji. Metody i materiały. Praca opiera się na badania jakościowych wyjaśniających. Analizie poddane zostały poglądy i badania odnoszące się do problematyki objętej zakresem tego artykułu. Wyniki. Aktywność fizyczna stanowi przedmiot badań naukowych i jest wykorzystywana w praktyce rehabilitacyjnej. Ruch doskonali zdolności motoryczne, zwiększa tolerancję wysiłkową i wpływa na podniesienie sprawności. Dyskusja. Proces aktywizowania osób z niepełnosprawnością, a także osób resocjalizowanych nie mógłby odbyć się bez rekreacji ruchowej, a państwo winno pomagać w tworzeniu odpowiednich warunków do takiej aktywności i kształtować postawy prozdrowotne. Wnioski. Badania dowodzą, że odpowiednio dobrany program treningowy wpływa dobroczynnie na zdrowy organizm. Rehabilitacja ma przede wszystkim wartość leczniczą, gdyż dąży do podniesienia sprawności i poprawy koordynacji. Rekreacja ruchowa to nie tylko promowanie zachowań zdrowotnych, ale także pożyteczne wypełnienie czasu wolnego i dbałość o odprężenie psychiczne. Rekreacja fizyczna przez resocjalizację pomaga wychowankom nauczyć się nowych zachowań i sposobów reagowania, a także kształtuje ich wartości wychowawcze. Abstract Introduction. Sport in our times is becoming part of the lifestyle in the growing number of people in different social groups and this activity is [...]
doi:10.5281/zenodo.20213 fatcat:a5wdhbjjgjcnhnpypb4t777xoe