ORAL HISTORY ONLINE. VIEWS ON AGRICULTURE IN THE ESTONIAN SSR

Ell Vahtramäe
2017 Traditiones  
oral history online: vieWs on agriCulture in the estonian ssr ell vahtramäe Recently, oral history accounts-the memories of ordinary people, life stories, living strategies, daily life, and so on-have been gaining status as historical accounts. Online comment sections of news media can be regarded as a subsection of the literature dedicated to memories; the comments represent opinions expressed at a fixed time on a fixed topic. This article discusses vernacular history and historical knowledge
more » ... storical knowledge based on comments written to a news item published in the daily newspaper eesti päevaleht on February 9th, 2005 announcing that the social science award had gone to Indrek Jääts for his study on early collective farms in the Oisu region. keywords: Oral history, online comments, stereotypes, context construction, Soviet era, rural life, periodization of agriculture V zadnjem času so si ustna zgodovina, tj. spomini navadnih ljudi, njihove življenjske zgodbe, življenjske strategije, vsakdanje življenje ipd. pridobili status zgodovinskih poročil. V tem okviru je mogoče spletne komentarje pri medijskih novicah obravnavati kot posebno obliko literature posvečene spominu; pripombe predstavljajo izrazito trenutna mnenja na določeno temo. Avtorica v članku analizira podobo zgodovine in zgodovinskega znanja, ki ju kažejo komentarji novice, objavljene v časopisu eesti päevaleht (9. februar 2005), o nagradi družbenih znanosti, ki jo je prejel Indrek Jääts za raziskave o začetku kolektivnih kmetij v pokrajini Oisu. ključne besede: ustna zgodovina, spletni komentarji, stereotipi, oblikovanje konteksta, Sovjetska zveza, življenje na podeželju, periodizacije kmetijstva
doi:10.3986/traditio2016450301 fatcat:aa7j75rynzdgbbeg2mn2gvzhhe