Comparison of various cutting systems affecting those morphological features that determine stability in the Pilsko high mountain spruce forest

Andrzej Jaworski, Maciej Pach
2011 Forest Research Papers  
Charakterystyka wybranych cech morfologicznych świerków wpływających na ich stabilność, ukształtowanych w wyniku stosowania różnych rębni w borze górnoreglowym na Pilsku
doi:10.2478/v10111-011-0017-6 fatcat:4ak33pqfg5d2zoqi2z2rom7iaq