İn Vitro Kültür Koşullarında Yabani Ravent (Rheum ribes L.) Tohumlarında Çimlenme ve Çıkış

Burcu TUNCER
2019 Yüzüncü Yil Üniversitesi Tarim Bilimleri Dergisi  
Anahtar kelimeler Doku kültürü, Rheum ribes L., Tohum. Öz: Yabani Ravent (Rheum ribes L.), çiçek sürgünleri ve sapları sebze olarak tüketilebilen tıbbi öneme sahip çok yıllık yabani bir bitkidir. Doğal habitatlarından kontrolsüz toplanmaları durumunda, ileride yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecek bu türlerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması önem taşımaktadır. Doku kültürü teknikleriyle tohumla in vitro mikro çoğaltım çalışmalarının yapılabilmesi için, türün in vitro
more » ... türün in vitro koşullarda optimum çimlenme mekanizmasının bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışma, uçları kesilmiş ve kesilmemiş yabani ravent tohum gruplarının in vitro koşullarda çimlenme ve çıkış durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu gruplar, 200 mg/l giberellik asit (GA3) ilavesi yapılmış veya yapılmamış, Murashige ve Skoog (MS), Gamborg (B5), White (WH) ve Schenk ve Hildebrandt (SH) ortam kombinasyonlarında in vitro olarak çimlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, bu türün tohumlarında az şiddetli fizyolojik dormansinin görüldüğü ve tohum ucu kesilmemiş uygulamaların çimlenme ve çıkış parametreleri yönünden daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. En yüksek çimlenme oranı (%84), MS+200 mg/l GA3 besin ortamından, en iyi çıkış oranı ise (%44), WH+200 mg/l GA3 ortamından sağlanmıştır.
doi:10.29133/yyutbd.569671 fatcat:3wtdrhejxjaw7mlamnxgnxxhte