Internet jako źródło informacji dla dziennikarza – mijanie się z prawdą a etyka dziennikarska

Bartosz Głowacki
2020 Studia Medioznawcze  
Internet, ze swoimi nieograniczonymi zasobami, stał się miejscem pozyskiwania informacji także dla mediów tradycyjnych. Rodzi to szereg problemów etycznych, bowiem to, co w obrębie mediów tradycyjnych zostało opisane w ramach kodeksów etyki dziennikarskiej lub zawodowych norm, w przypadku internetu dopiero się krystalizuje. Takie działania, jak np. bezrefleksyjne kopiowanie i udostępnianie materiałów z sieci, czy też brak ich weryfikacji, kreują liczne problemy o charakterze etycznym. Nie są
more » ... etycznym. Nie są one nowe, ale przy okazji internetu kwestia ta pojawiła się w innym kontekście, który potrzebuje nowego ujęcia i zdefiniowania.
doi:10.33077/uw.24511617.ms.2015.60.566 fatcat:7vgvnwba4fblrk2puko2dkanu4