Ressenya a Lluch, Gemma & Miquel Nicolàs, Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redacció, citació i models, Barcelona, 2015

Josep E. Ribera i Condomina
2016 Scripta: Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna  
doi:10.7203/scripta.7.8472 fatcat:ibayddmtindwxhjdd3d4qcssuq