Koncepcje odbudowy szczecińskich zabytków po 1945 roku i możliwość ich realizacji

Małgorzata Gwiazdowska
2012 Biuletyn Polskiej Misji Historycznej  
doi:10.12775/bpmh.2012.006 fatcat:6obbgqn23rhs7aqjdtm2igbxza