Contribution From Isparta Dialect To Compiled Dictionary

Osman YILDIZ
2007 Turkish Studies  
There are innumerable word existences at the Anatolian dialects as a variation of written language that have been using for centuries. This study will introduce approximately a hundred words (idiom, name, adjective, adverb, particle, conjunction, interjection etc.) that have been edited from Isparta which are not existed in Derleme Sözlüğü (Dictionary of Word Collection) or, if it is, contain different meaning by classifying in accordance with their types. Each activity of collection will
more » ... llection will enhance the word affluence of Turkish language by adding unknown one. Allaha çalışmak: İbadet etmek Sidiredeki gız, boyuna Allaha çalışıp eski yazı okurmuş. Arıza bulmak: Arızalanmak, bozulmak Saatim yere düşdü; amma Allahdan yine de arıza bulmadı. Baha ermek: Değeri ölçülemeyecek kadar yükselmek, kıymetlenmek Böyle yāmır yaġāsa tarlaŋdaki ürüne baha ermez. Dek çekmek: Yük çekmek, yük taşımak Bi adam varıdı, hayvanları dek çekēdi. Deli deli gonuşmak: saçmalamak Ne dėdiğini bilmeyo; amma deli deli gonuşuyo. Devre getirmek: Ters çevirmek Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları Volume 2/2 Spring 2007
doi:10.7827/turkishstudies.107 fatcat:ice6tejoibdxbdwoj52fzad6g4