Вплив мережевої форми політичної комунікації на організаційні особливості сучасних політичних груп

A. A. Shulika, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
2018 Political life  
Шуліка А. А., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 1 ВПЛИВ МЕРЕЖЕВОЇ ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ ГРУП Представлена стаття присвячена аналізу сучасних політичних груп, які характеризуються застосуванням нової форми організації на основі мережевої комунікації. Зазначається, що сучасні політичні групи намагаються створити нові неієрархічні структури, які не мають жорсткої структури організованого членства, внутрішньої
more » ... утрішньої бюрократії, керівних централізованих органів. Такі групи спрямовані на формування груп, що забезпечують більш високий рівень патрисипативної демократії, що забезпечує реальну участь учасників груп в прийнятті політичних рішень та вироблені векторів розвитку. У статті наголошується, що забезпечення існування мережевої організаційної моделі політичних груп здійснюється за рахунок використання нових комунікаційних технологій, які дозволяють людям обмінюватися інформацією і координувати дії не дивлячись на географічні відмінності. Зазначається, що розвиток мережевих форм організації досить часто можна пояснити поступовим падінням рівня суспільної довіри до державних органів влади і здатності держави приймати ефективні рішення. В статті наголошується, що нові мережеві соціально-політичні групи та рухи ставлять своєю метою програму особистої свободи і поєднують це з вимогою соціальної справедливості, а також політичної і соціальної рівності, для чого зосереджуються головним чином на вільному доступі до знань і участі в прийнятті рішень. Нові мережі з їх адаптивною, інтерактивною і поліцентричною формою знайшли новий підхід до міжнародного кібер-активізму і можуть пристосувати різні види політичної комунікації в будь-яких місцях у будь-який час, пропонуючи новий тип соціально-політичної взаємодії. Більшість громадян тепер використовують внутрішні мережі в якості фільтрів довіри для оцінки політичної інформації. Ключові слова: політична комунікація, мережа, мережева політична комунікація, політичні групи, соціально-політичні рухи, Інтернет-комунікація, краудсорсинг.
doi:10.31558/2519-2949.2018.4.9 fatcat:yf625tjbwnhypogkqadtgtunle