Comparison of state estimation methods of dynamical systems
Porównanie metod estymacji stanu systemów dynamicznych

Jacek Michalski, Piotr Kozierski, Joanna Ziętkiewicz
2017 Pomiary Automatyka Robotyka  
doi:10.14313/par_226/41 fatcat:far7f3ahpbgszfn6qbzjzbnlny