REALNA KOMPOZICIJA ESSE I ESSENTIA U DELU DE ENTE ET ESSENTIA SV. TOME

PREDRAG MILIDRAG
2020 ARHE  
Članak analizira Tomin argument za realnu kompoziciju između suštine i bivstvovanja u stvorenim bićima kako ju je izložio u delu O biću i suštini. Pre razmatranja dokaza za realnu kompoziciju iz četvrtog dela, razmotreni su pojmovi označene i neoznačene materije, precizirajuće i neprecizirajuće apstrakcije, kao i suštine posmatrane apsolutno. U tom kontekstu istaknuto je za Tomu razlika između suštine i bivstvovanja razlika između suštine i svakog njenog bivstvovanja. Osnovni zaključak na
more » ... zaključak na osnovu tumačenja tri koraka argumenta iz četvrtog dela De ente-a jeste da su za dokaz za realnu kompoziciju neophodna sva tri koraka, ali i dokaz da Bog realno bivstvuje kao esse tantum.
doi:10.19090/arhe.2019.31.35-64 fatcat:tppjc2clbjcvbi4t3ibuyyx5li