Institutionalized Care Facilities for Ad Patients
Formy instytucjonalnej opieki nad osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera

2019 Studia Prawno-Ekonomiczne  
Zaburzenia neurodegeneracyjne, a zwłaszcza choroba Alzheimera, stają się jednym z głównych problemów współczesnej psychiatrii i neurologii. W związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa liczba osób dotkniętych tą chorobą będzie się stale zwiększać, stwarzając poważne wyzwanie dla systemu zdrowia publicznego. W artykule przedstawiono instytucjonalne i prawne mechanizmy wsparcia chorych oraz ich rodzin. Uwzględniono rozwiązania oferowane zarówno przez system opieki zdrowotnej,
more » ... eki zdrowotnej, świadczenia realizowane w ramach pomocy społecznej, jak również formy wsparcia zapewnione przez organizacje pozarządowe. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotne deficyty publicznego systemu opieki w zakresie profilaktyki, leczenia oraz pomocy rehabilitacyjnej, a także jego niedostosowanie do specyficznych potrzeb osób z chorobą Alzheimera.
doi:10.26485/spe/2019/111/9 fatcat:7c5mtjokajaxdn35tbzf4tkkha