A társadalombiztosítási ellátások fedezetének új szabályairól

Zoltán Varga
2021 Miskolci Jogi Szemle  
2020. július 1-től lépett hatályba a társadalombiztosítási ellátásokat és ezen ellátások fedezetét szabályozó új jogszabály ("új Tbj"). A fontosabb változások között van: a saját jogú nyugdíjasok általános járulékmentessége, az egyéni járulékkötelezettségek összevonása, a járulékfizetési alsó határ, a társas és egyéni vállalkozók járulékalap korrekciójának megszüntetése, valamint a hátralék miatti TAJ kártya inaktiválás. A fentiek mellett a szociális hozzájárulási adó mértéke előbb 15,5%-ra ,
more » ... jd 2022-től pedig 13%-ra csökkent. Az új törvény sok tekintetben a korábbi jogszabályban ("régi Tbj") és annak végrehajtási rendeletében található szabályokkal megegyező rendelkezéseket tartalmaz. Van azonban néhány változás, amire érdemes felhívni a figyelmet. E tanulmányban erre vállalkozok.
doi:10.32980/mjsz.2021.5.1503 fatcat:fqm6ds3jdfab3g6ppephdl7dr4