De resterende 10 prosent håp. Om å holde seg i live – tross alt

Kristin Ribe
2015 Suicidologi  
De resterende 10 prosent håp. Om å holde seg i live -tross alt Å vise seg som menneske Jeg begynte å tenke på døden som 14åring. Hørte på "The Final Cut" med Pink Floyd: "I held the blade in trembling hands, prepared to make it but, just then D e r e s t e r e n d e 1 0 p r o s e n t h å p . O m å h o l d e s e g i l i v e -t r o s s a l t Evelyn de Morgan (1855-1919): Hope in a Prison of Despair
doi:10.5617/suicidologi.2037 fatcat:e4yd2exh3bdcnmwizhtd2g244q