Medikal Tedaviye Dirençli Göziçi Basınç Yüksekliği Bulunan Komplike Hifemalı Olgunun Yönetimi: Ön Kamara Lavajı

Abdullah Beyoğlu, Şaban Gönül, Bengü Ekinci Köktekir, Şansal Gedik
2014 Türk Oftalmoloji Dergisi  
Yedi yaşında erkek hasta sağ göze künt travma sonucunda oluşan hifema nedeniyle başka bir merkezde medikal olarak tedavi edilmişti. Taburcu olduktan sonra görmesinin tekrar azalması sonucu kliniğimize başvurdu. Yapılan biyomikroskobik muayenede total hifema tespit edildi. Göz içi basıncı (GİB) sağ gözde Goldman aplanasyon tonometresi ile 48 mmHg idi. Medikal tedavi ile GİB kontrol altına alınamadığı ve hifemada gerileme olmadığı için ön kamara lavajı yapıldı. Olgumuzda da olduğu gibi,
more » ... uğu gibi, genellikle çocuk yaşlarda olan hifemalarda ilk bir hafta içerisinde rehemoraji gelişebileceği unutulmamalıdır. Bununla birlikte medikal tedavi ile hemorajide gerileme olmuyorsa, GİB yüksekliği devam ediyorsa ve korneal boyanma (disk hematik) riski mevcutsa cerrahi tedavi göz önünde bulundurulmalıdır. (Turk J Ophthalmol 2014; 44: 400-2) Anah tar Ke li me ler: Travma, total hifema, göziçi basıncı, ön kamara lavajı Özet A 7-year-old male patient was medically treated in another center for hyphema which occurred after blunt trauma to his right eye. He was admitted to our clinic when his visual acuity decreased after being discharged. Biomicroscopic examination revealed total hyphema. Intraocular pressure (IOP) was 48 mm Hg in the right eye with Goldmann applanation tonometry. Since IOP could not be managed by medical therapy and there was no regression in hyphema, anterior chamber was irrigated. As in our case, it should not be forgotten that re-hemorrhage may occur in the first week of hyphema during childhood. Moreover, surgical treatment should be considered when hemorrhage does not regress with medical treatment, increased IOP persists, and when there is a risk of corneal endothelial staining (corneal blood staining). (Turk J Ophthalmol 2014; 44: 400-2)
doi:10.4274/tjo.43179 fatcat:adf5qovsy5gbfec7elexgprtlm