PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE REFLECTION OF THINKING IN SOCIAL NETWORKING WEBSITES
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСУ МИСЛЕННЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Pyroh Hanna, Piroh Oleksandr
2017 Science and Education  
Ганна Володимирівна Пирог, кандидат філософських наук, доцент кафедри теоретичної психології та психології розвитку, Житомирський державний університет ім. І. Франка, вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна Олександр Вікторович Пірог, кандидат технічних наук, провідний спеціаліст (експерт), Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, вул. Василенка, 3, м. Київ, Україна ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСУ МИСЛЕННЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
more » ... Інтернет-технології та віртуальна комунікація стали невід'ємною частиною життя сучасної людини, вони все більше і більше впливають на процеси мислення користувачів. У сучасних дослідженнях констатується специфічність процесу мислення в мережі Інтернет, визначаються його особливості, але емпіричних досліджень з net-мислення недостатньо. Метою статті є вивчення форм відображення мислення в електронних соціальних мережах, а саме -які форми передачі думок використовуються блогерами, і в який спосіб ці форми впливають на розумові процеси аудиторії. Аналіз мережевих текстів дозволив виділити деякі тенденції: перша -активне використання широкого діапазону візуально-образних форм відображення мислення; друга -взаємопроникнення мовних і візуальних форм, їх змішування. В соціальних мережах має місце циклічність процесу мислення. Мережеві тексти як зовнішнє відображення розумових процесів авторів у залежності від обраних мовних і візуально-образних форм можуть вести до стабілізації або розвитку мислення користувачів соціальних мереж. Реакція інтернет-користувачів на конкретні повідомлення в мережі залежить від форм відображення думок, які вибрав автор. Різні форми відображення думок мають неоднакову ефективність впливу на аудиторію. На стабілізацію мислення аудиторії найбільшою мірою впливає спільне використання мовних і візуально-образних форм, на розвиток мислення -форми, пов'язані з прямим зверненням блогерів до аудиторії. Ключові слова: мислення, розумові процеси, net-мислення, мережеве мислення, соціальні мережі, форми відображення думок, стабілізація мислення, усталення думок, розвиток мислення, письмове мовлення. based on speech profiles]. Berlin: Lehmanns [in German].
doi:10.24195/2414-4665-2017-7-8 fatcat:6doa24aawzezxjxq4hz6y4ydiu