Reaktivita a tolerance k frustraci z pohledu psychologie u odsouzených pachatelů trestné činnosti

Kateřina Okrouhlická
2017 Psychologie pro Praxi  
Stěžejním tématem práce je reaktivita, respektive způsob chování a projevy reakcí ve chvílích, kdy se jedinec dostane do zátěžové situace nebo mu je zablokováno dosažení určitého cíle. Celá problematika je cílena na odsouzené pachatele trestné činnosti. V českém prostředí tematika reaktivity není příliš prozkoumaná oblast, přičemž znalost reakcí vězňů ve chvílích, kdy se vyskytnou ve frustrující situaci, by mohla usnadnit následnou práci a snahu o jejich resocializaci. Cílem výzkumu bylo získat
more » ... výzkumu bylo získat kvantitativní údaje o nejfrekventovanějších reakcích u odsouzených pachatelů trestné činnosti ve chvíli, kdy je před ně postavena překážka, která blokuje dosažení cíle či uspokojení jejich potřeb. Výzkumný vzorek činilo 69 odsouzených pachatelů trestné činnosti. Ke zkoumání reaktivity následkem frustrace bylo užito Rosenzweigovy obrázkově frustrační metody. Ze čtyř stanovených hypotéz byla přijata pouze jedna, a to, že pachatelé trestné činnosti v porovnání s introagresivními a imagresivními reakcemi nejvíce užívají reakci extragresivní, tedy reakci orientovanou na vnější okolí. Článek a zjištěné statistické údaje vycházejí z diplomové práce (Okrouhlická, 2015) .
doi:10.14712/23366486.2017.8 fatcat:tlkxvbwq6rbhld2wpqd3c5bawe