Hint Alt Kıtası'nda "Avârifü'l-maârif"

2020 İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi  
Hicrî 632 senesinde vefat etmiş olan Şeyhü'ş-şüyûh Şihâbüddîn Ömer b. Muhammed Sühreverdî'nin te'lîf ettiği, tasavvufun ana metinlerinden biri olan Avârifü'l-maârif; Irak'tan Hint Alt Kıtası'na nasıl ulaştı? Bu topraklarda nasıl değer bulup kabul gördü? Hint Alt Kıtası'ndaki tarikat meşâyihından kimler onu okuyor ve hangi dergahlarda bu kitap tedris ediliyordu? Çalışmamızda tüm bu soruları tarihin eski sayfaları arasında araştırarak yanıtlamaya ve bu kitabın telif edildiği tarihten iki asır
more » ... rihten iki asır sonrasına kadar Hint Alt Kıtası'nda ne kadar ilgi gördüğünü birkaç örnekle açıklamaya çalıştık. Avârif elbette 8. asırdan sonra da Hint Alt Kıtası'nda etkisini korumuş olup
doi:10.20486/imad.741739 fatcat:4mjsvd73lreonhayseqlzljdje