WYZNACZANIE POŁOŻENIA GŁOWICY OPTOELEKTRONICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM CZUJNIKÓW MEMS

Justyna Sokołowska, Janusz Błaszczyk
2015 Research Works of Air Force Institute of Technology  
W pracy opisano wykorzystanie czujników MinIMU-9 v3 do określania zmian położenia taniej, stabilizowanej głowicy optoelektronicznej, przeznaczonej do bezzałogowych systemów powietrznych. Przedstawiono proces kalibracji czujników, wpływ zmian temperatury na ich odczyty oraz zalecenia, które należy uwzględnić przy montażu.
doi:10.1515/afit-2015-0019 fatcat:35fggmxzdvbqxgltuptu5h5owa