Anterior Mediasten Yerleşimli Ektopik Paratiroid Adenomuna Bağlı Primer Hiperparatiroidizm Olgusu

Akif Acay, Beray Çoker, Ufuk Özuğuz, Şule Gülşah Yağcı
2015 Çağdaş Tıp Dergisi  
ÖZET Amaç: Paratiroid adenomlarının %5-10'u ektopik yerleşimlidir ve sırasıyla %95'i timus içinde, % 5'i ise mediastende lokalizedir. Burada, primer hiperparatiroidi kliniği ile başvurmuş ön mediasten yerleşimli ektopik paratiroid adenomu olan bir olguyu sunmayı amaçladık. Olgu: Kırkaltı yaşında kadın hastanın yapılan kan tetkiklerinde, kalsiyum: 11,6 mg/dl (8.5-11.0), fosfor: 1,4 mg/dl (2.8-5.0), 25-OH D Vitamin düzeyi 4,5 ng/ml, Parathormon: 696 pg/ml (12-72) saptandı. Ayrıca, hastaya çekilen
more » ... ca, hastaya çekilen paratiorid sintigrafisinde; ön mediasten orta hatta paratiroid adenomuyla uyumlu yoğun patolojik aktivite tutulumu ve çekilen toraks BT'sinde aynı lokalizasyonda 28x20 mm boyutlarında ektopik paratiroid adenomu tespit edildi. Tedavi olarak video endoskopik yöntemle paratiroid adenomunun lokalizasyonu tespit edilip, adenom sternum dışına timüs ile birlikte çıkarıldı (Ektopik paratiroidektomi ve timektomi). Sonuç: Paratiroid adenomlarında cerrahi en etkili tedavi seçeneğidir ve nadir de olsa glandların ektopik yerleşebileceği göz ardı edilmemelidir. Cerrahi başarı ise büyük oranda bezin lokalizasyonunun preoperatif belirlenmesine bağlıdır. Anahtar Kelimeler: Primer Hiperparatiroidizm, Ektopik Paratiroid Adenomu ABSTRACT Purpose: Ectopically located parathyroid adenomas are seen in 5-10% of the patients and these are located in thymus and in the mediastinum with the rates of 95% and 5%, subsequently. Here, we aimed at presenting a patient with an anterior mediastinum located parathyroid adenoma that was admitted with primary hyperparathyroidism. Case report: In the blood serum analysis of the 46 years old female patient; calcium (Ca+) level was defined as 11,6 mg/dl (8.5-11.0), phosphorus level as 1,4 mg/dl (2.8-5.0), 25-OH vitamin D level as 4,5 ng/ml and parathyroid hormone (PTH) level was as 696 pg/ml (12-72). In addition, on parathyroid scintigraphy there was an intense activity involvement on the anterior midline mediastinal region and on computerized tomography; a 28 mm sized ectopic parathyroid gland at the same location was reported. An endoscopic surgery was performed and the thymus and parathyroid adenoma were removed out of the sternum (ectopic parathyroidectomy with thymectomy). Result: The most effective therapy for ectopic parathyroid adenomas is surgery and although they are seen rarely, it should be kept in mind that parathyroid glands may be present in ectopic locations. The success of the surgery is mostly depends on the preoperative localization of this ectopic gland.
doi:10.16899/ctd.11839 fatcat:wns3z54u5vcaheibcji62xlcde